Vanaf schooljaar 2019-2020 stopt het tijdelijke project MUZISCHE VORMING van ACADEMIE HAMME en maakt deze plaats voor KUNSTKUUR.

... Meer informatie omtrent KUNSTKUUR volgt later nog ...