Sinds 2003 organiseert Academie Hamme een nascholingsproject Muzische Vorming voor leerkrachten uit het lager onderwijs. 

De school biedt zo een Basisopleiding, Vervolgopleiding, Coachingstraject en Kleutertraject aan waarin we volgende doelstellingen nastreven:

  • Ontwikkelen van nieuwe technische & creatieve vaardigheden.
  • Verruimen van je eigen muzische beleving.
  • Meer inzicht krijgen in het gebruik en de invulling van leerplannen en eindtermen.
  • Bevorderen van je zelfvertrouwen in het omgaan met het muzische.

Wenst u meer informatie? Bekijk dan ook zeker eens onze jaarlijkse folder.