Momentopname Muziek jongerenMIDDELBARE GRAAD

 

Op 12-jarige leeftijd kan je als jongere starten in de middelbare graad MUZIEK. Deze graad omvat 3 leerjaren (M1 t.e.m. M3) waarbij je, naargelang de door jou gekozen optie, 2 of 3 lesuren per week hebt.

Je bekwaamt je in de middelbare graad in een gekozen instrument/samenspel of in zang/stemvorming.

Voor de opties instrument/samenspel en zang kan je zo kiezen voor een klassieke, muzikale opleiding of voor de stijldifferentiatie jazz en lichte muziek (pop/rock/jazz). Binnen deze opties volg je ook theoretische vakken als ALGEMENE MUZIEKCULTUUR (muziek beluisteren) en/of ALGEMENE MUZIEKTHEORIE (harmonieleer). Je kan een combinatie van deze theoretische vakken ook als een aparte optie volgen.

Na het succesvol beëindigen van de hele middelbare graad MUZIEK, stroom je door naar de hogere graad.


HOGERE GRAAD

 

Op 15-jarige leeftijd kom je als jongere in de hogere graad MUZIEK terecht. Deze graad omvat 3 leerjaren (H1 t.e.m. H3) waarbij je, naargelang de door jou gekozen optie, 2 of 3 lesuren per week hebt.

De in de middelbare graad verworven kennis binnen de vakken INSTRUMENT, SAMENSPEL, ZANG of STEMVORMING worden in de hogere graad verder uitgebouwd en uitgediept. 

Ook hier kan je kiezen voor een klassieke, muzikale opleiding of voor de stijldifferentiatie jazz en lichte muziek (pop/rock/jazz).

Indien je je wilt voorbereiden op het hoger kunstonderwijs (conservatorium) kan je je op theoretisch vlak verder bekwamen in de vakken MUZIEKGESCHIEDENIS* en MUZIEKTHEORIE (klassiek of pop/rock/jazz).

* Zonder enige voorkennis mogelijk, maar met ingangsproef begin september.

Deel deze pagina