Momentopname muziek volwassenenLAGERE GRAAD

 

Vanaf 15 jaar start je in de lagere graad MUZIEK voor volwassenen. Deze graad omvat 3 leerjaren (L1 volwassenen t.e.m. L3 volwassenen). Je combineert binnen deze 3 jaren het vak ALGEMENE MUZIKALE VORMING (2u30/week) met het vak INSTRUMENT.


MIDDELBARE GRAAD

 

Nadat je slaagt voor de hele lagere graad MUZIEK, stroom je door naar de middelbare graad. Deze graad omvat 3 leerjaren (M1 t.e.m. M3) waarbij je, naargelang de door jou gekozen optie, 2 of 3 lesuren per week hebt.

Voor de opties instrument/samenspel en zang kan je zo kiezen voor een klassieke, muzikale opleiding of voor de stijldifferentiatie jazz en lichte muziek (pop/rock/jazz). Binnen deze opties volg je ook theoretische vakken als ALGEMENE MUZIEKCULTUUR (muziek beluisteren) en/of ALGEMENE MUZIEKTHEORIE (harmonieleer). Je kan een combinatie van deze theoretische vakken ook als een aparte optie volgen.

Na het succesvol beëindigen van de hele middelbare graad MUZIEK, stroom je door naar de hogere graad.


HOGERE GRAAD

 

De hogere graad MUZIEK omvat 3 leerjaren (H1 t.e.m. H3) waarbij je, naargelang de door jou gekozen optie, 2 of 3 lesuren per week hebt.

De in de middelbare graad verworven kennis binnen de vakken INSTRUMENT, SAMENSPEL, ZANG of STEMVORMING worden in de hogere graad verder uitgebouwd en uitgediept. 

Ook hier kan je kiezen voor een klassieke, muzikale opleiding of voor de stijldifferentiatie jazz en lichte muziek (pop/rock/jazz).

Indien je je wilt voorbereiden op het hoger kunstonderwijs (conservatorium) kan je je op theoretisch vlak verder bekwamen in de vakken MUZIEKGESCHIEDENIS* en MUZIEKTHEORIE (klassiek of pop/rock/jazz).

* Zonder enige voorkennis mogelijk, maar met ingangsproef begin september.

Deel deze pagina