18
mei
2018

Het nieuwe onderwijsdecreet voor het deeltijds kunstonderwijs geeft de academie de mogelijkheid om zijn huidige studieaanbod vanaf schooljaar 2018-2019 grotendeels te wijzigen en nieuwe opties in te richten.

Maar wat zijn nu die nieuwe of gewijzigde opties en vakken die worden ingericht vanaf 1 september 2018, en met welke opties en vakken van het 'oude' studieaanbod van schooljaar 2017-2018 komen deze eigenlijk overeen?

Onderstaande schema's kunnen je al enigsinds wegwijs maken binnen de nieuwe opties en vakken die de academie je vanaf september 2018 kan aanbieden. Door het 'oude' studieaanbod van schooljaar 2017-2018 hiernaast te leggen hopen we ook al enige duidelijkheid te kunnen scheppen over de opties waar je zou kunnen instappen of doorstromen binnen de domeinen Beeldende en Audiovisuele Kunsten, Dans, Muziek en Woord vanaf schooljaar 2018-2019...

Structuur Beeldende en Audiovisuele Kunsten Structuur Dans
Structuur Muziek Structuur Woord

Deel deze pagina