Momentopname Dramatische ExpressieDRAMATISCHE EXPRESSIE, ook simpelweg bekend als het vak DRAMA, is spelen met woord en gebaar. Met je lichaam, je mimiek, je gebaren en je stem geef je uitdrukking aan je fantasie, waarnemingen of gevoelens.

In de lessen DRAMATISCHE EXPRESSIE leer je spelenderwijs je expressief te ontplooien als individu, in de ruimte en in samenspel. Alleen en met anderen duik je in speelstijlen, emoties en rollen… Er wordt ruimte gegeven aan je verbeelding en trainen je concentratievermogen, alsook je gevoel voor ritme, timing en improvisatie.


Je volgt gedurende de eerste twee jaren van de middelbare graad het vak VOORDRACHT (1u/week) steeds in combinatie met het vak DRAMATISCHE EXPRESSIE (1u/week).

Vanaf het derde jaar wordt het vak DRAMATISCHE EXPRESSIE vervangen door het vak TONEEL.

LESLOCATIE 
LEERJAAR
LESMOMENTEN

J.C. Den Appel, Kaaiplein 36, 9220 HAMME

M1 Dinsdag (16.15 u - 17.15 u)
   M2 Woensdag (16.00 u - 17.00 u)

Deel deze pagina