Momentopname optreden Toneel

De optie SPEL(THEATER) omvat 2 wekelijkse lesuren gespreid over 2 momenten: 

  • 1 uur DRAMASTUDIO:

In de lessen DRAMASTUDIO leer je spelen met woord en gebaar. Met je lichaam, je mimiek, je gebaren en je stem geef je uitdrukking aan je fantasie, waarnemingen of gevoelens. In de lessen dramatische expressie leer je spelenderwijs je expressief te ontplooien als individu, in de ruimte en in samenspel. Alleen en met anderen duik je in speelstijlen, emoties en rollen…

We geven ruimte aan je verbeelding en trainen je concentratievermogen, alsook je gevoel voor ritme, timing en improvisatie. 

  • 1 uur SPELTHEATER:

Aan de hand van toneelteksten ga je op zoek naar jouw capaciteiten als speler. Bij deze speltrainingen onderzoek je samen met je medespelers het hoe en waarom van een tekst en de personages. Je verkent hun intenties en opvattingen, vanuit je eigen ervaringswereld en emoties.

Vervolgens leer je jouw interpretatie van een personage vormgeven met een gepaste lichaamstaal en goede spreektechniek. Daarbij besteden we ook veel aandacht aan samenspel en de relatie met het publiek, vaardigheden die je in praktijk brengt op toonmomenten. Bij de voorbereidingen van deze optredens, kom je in aanraking met allerlei aspecten van een theaterproductie: regie, decor, kostuums, …


 Na 3 jaar wordt DRAMASTUDIO vervangen door DRAMALAB.

In de lessen DRAMALAB verdiepen we ons in de wereld van de poëzie, de literatuur en in de wereld van het theatergebeuren rondom ons als inhoudelijke aanvulling op de praktijk van het speltheater. We wonen bovendien een aantal toneelvoorstellingen bij die worden geanalyseerd en toegelicht.

NIEUW VANAF SCHOOLJAAR 2019-2020: WOORDPROJECT
Tijdens de uren WOORDPROJECT kunnen de leerlingen van de 3e en 4e graad 
SPEL terecht in J.C. Den Appel voor het inoefenen en voorbereiden van de
activiteiten en projectendie onze afdeling WOORD regelmatig organiseert
binnen en buiten de academie
 VESTIGINGSPLAATS
GRAAD + GROEP
LESMOMENTEN

SPELTHEATER

J.C. Den Appel - Kaaiplein 36, 9220 HAMME

Instapklas - 3.1 

Maandag (17.15 u - 18.15 u)
 

3.1

Zaterdag (11.00 u - 12.00 u)
Ringtheater - De Ring 1A, 9220 HAMME 3.1 Woensdag (14.00 u - 15.00 u)
KoHa De Vijfsprong (turnzaal) - Killestraat 43, 9220 HAMME  3.1 Maandag (18.30 u - 19.30 u)
J.C. Den Appel - Kaaiplein 36, 9220 HAMME  3.2 Dinsdag (16.15 u - 17.15 u)
  3.2 Dinsdag (18.15 u - 19.15 u)
  3.2 Donderdag (16.15 u - 17.15 u)
  3.2 Zaterdag (12.00 u - 13.00 u)
Ringtheater - De Ring 1A, 9220 HAMME  3.2 Woensdag (15.00 u - 16.00 u)
J.C. Den Appel - Kaaiplein 36, 9220 HAMME   3.3 Maandag (18.15 u - 19.15 u) 
  3.3   Vrijdag (17.15 u - 18.15 u) 
  3.3   Zaterdag (13.00 u - 14.00 u) 
Ringtheater - De Ring 1A, 9220 HAMME  4.1 Woensdag (17.00 u - 18.00 u) 
J.C. Den Appel - Kaaiplein 36, 9220 HAMME   4.1 Woensdag (18.00 u - 19.00 u) 
  4.2 Maandag (19.15 u - 20.15 u) 
  4.3 Donderdag (18.15 u - 19.15 u)
  4.3 Donderdag (19.15 u - 20.15 u)
DRAMASTUDIO
J.C. Den Appel - Kaaiplein 36, 9220 HAMME 3.1 Dinsdag (17.15 u - 18.15 u)
  3.1 Woensdag (15.00 u - 16.00 u) 
  3.2
Donderdag (17.15 u - 18.15 u)
  3.2 Vrijdag (16.15 u - 17.15 u)
J.C. Den Appel - Kaaiplein 36, 9220 HAMME  3.3 Vrijdag (18.15 u - 19.15 u)
DRAMALAB
J.C. Den Appel - Kaaiplein 36, 9220 HAMME 4.1 Zaterdag (14.00 u - 15.00 u) 
  4.2 Dinsdag (20.15 u - 21.15 u) 
  4.3 Woensdag (19.00 u - 20.00 u)
WOORDPROJECT
J.C. Den Appel - Kaaiplein 36, 9220 HAMME 3e en 4e graad Woensdag (16.00 u - 18.00 u)

Het eerste cijfer onder 'GRAAD + GROEP' duidt de opleidingsgraad aan. Het tweede cijfer na de punt duidt op het leerjaar binnen die graad. Bijvoorbeeld: '1.1' betekent '1e graad - 1e jaar'.

Indien er nog een letter volgt op het tweede cijfer (bv. 1.1A) , wilt dit zeggen dat er meerdere klasgroepen zijn voor deze optie. Een liggend streepje zoals bij '1.1 - 1.2' duidt aan dat er twee verschillende leerjaren in dezelfde klasgroep zitten.

Deel deze pagina