In het CROSS-OVER PROJECT ga je op ontdekkingstocht in twee ateliers. Je werkt in beide ateliers binnen zelfde thema's en je gaat op zoektocht naar artistieke verbanden tussen beide ateliers. Naast de atelierleerkrachten word je begeleid door een mentor. 


De optie CROSS-OVER PROJECT duurt 5 schooljaren en bestaat uit 8 lestijden per week.

LESMOMENTEN  

In het CROSS-OVER PROJECT kan je 2 verschillende ateliers combineren. Je volgt dan wekelijks les op het lesmoment van dat specifiek atelier. 

Deel deze pagina