In het CROSS-OVER PROJECT ga je op ontdekkingstocht in twee ateliers. Je werkt in beide ateliers binnen zelfde thema's en je gaat op zoektocht naar artistieke verbanden tussen beide ateliers. Naast de atelierleerkrachten word je begeleid door een mentor. 


De optie CROSS-OVER PROJECT duurt 5 schooljaren en bestaat uit 8 lestijden per week.

LESMOMENTEN  

Je sluit aan bij 2 ateliers naar keuze (Beeldhouwen en Ruimtelijke Kunst, Keramiek, Levend Model, Schilderkunst, Tekenkunst) en je bent aanwezig tijdens de lesmomenten van deze ateliers. Ook de namiddagcursussen Schilderkunst op dinsdag en donderdag komen in aanmerking!

Deel deze pagina