Momentopname Specialisatie Muziek

De optie SPECIALISATIE is een optie 
van de kortlopende studierichting MUZIEK.

Wil je specialiseren?

Meld je hiervoor t.e.m. 15 juni aan door een mail te sturen naar het secretariaat van de academie (secretariaat@academiehamme.be) én de directeur (raf.vandermeulen@academiehamme.be). Vermits er een beperkt aantal plaatsen zijn, volgt er in de tweede helft van juni een gesprek met de directie en de betrokken leerkracht. Op basis van volgende criteria: zelfstandigheid, motivatie en groeipotentieel, zal er beslist worden wie er al dan niet kan starten in de SPECIALISATIE.


Nadat je de 4e graad (vroeger hogere graad) van één van onze opties MUZIEK hebt afgerond, kan je je verder specialiseren in deze optie binnen de opleiding SPECIALISATIE. Met je verworven dosis zelfstandigheid, werk je binnen deze specialiteit verder aan je persoonlijk artistiek traject.

De optie SPECIALISATIE duurt 2 schooljaren en bestaat uit 2 lestijden per week. 

Deel deze pagina