Momentopname ToneelDe opleiding SPEL(THEATER) omvat 2 wekelijkse lesuren:

  • 1 uur DRAMASTUDIO

In de lessen dramastudio leer je spelen met woord en gebaar. Met je lichaam, je mimiek, je gebaren en je stem geef je uitdrukking aan je fantasie, waarnemingen of gevoelens. In de lessen dramatische expressie leer je spelenderwijs je expressief te ontplooien als individu, in de ruimte en in samenspel. Alleen en met anderen duik je in speelstijlen, emoties en rollen… We geven ruimte aan je verbeelding en trainen je concentratievermogen, alsook je gevoel voor ritme, timing en improvisatie. Dramastudio bereidt je voor op speltheater.

  •  1 uur SPELTHEATER

Bij deze speltrainingen onderzoek je samen met je medespelers het hoe en waarom van een tekst en de personages. Je verkent hun intenties en opvattingen, vanuit je eigen ervaringswereld en emoties.

Vervolgens leer je jouw interpretatie van een personage vormgeven met een gepaste lichaamstaal en goede spreektechniek. Daarbij besteden we ook veel aandacht aan samenspel en de relatie met het publiek, vaardigheden die je in praktijk brengt op toonmomenten. Bij de voorbereidingen van deze optredens, kom je in aanraking met allerlei aspecten van een theaterproductie: regie, decor, kostuums, …

VESTIGINGSPLAATS
GROEP
LESMOMENTEN

SPELTHEATER

J.C. Den Appel - Kaaiplein 36, 9220 HAMME  Volwassenen Donderdag (21.15 u - 22.15 u)
DRAMASTUDIO
J.C. Den Appel - Kaaiplein 36, 9220 HAMME Volwassenen  Donderdag (20.15 u - 21.15 u)

Deel deze pagina