Inspraakbeleid

Conform art.111 van het decreet betreffende het deeltijds kunstonderwijs van 9 maart 2018 organiseren we ons formeel inspraakbeleid via de ACADEMIERAAD.

Het decretale doel is inspraak organiseren rond de afstemming van het opleidingsaanbod en de werking van de academie op haar lokale culturele omgeving, in het bijzonder de amateurkunstenbeoefening. Daarnaast heeft de ACADEMIERAAD als bijkomende opdracht het gemeentebestuur (schepen voor kunstonderwijs, college van burgemeester en schepenen, gemeenteraad) te adviseren over het algemene beleid van de academie, met het oog op een duurzaam en kwaliteitsvol kunstonderwijs.

De ACADEMIERAAD kan een ondersteunende rol vervullen bij het realiseren van grootse projecten (opendeurdag, musical, feestzittingen, …)  

Samenstelling

Voorzitter is Peter Van den Broeck, ouder van 3 leerlingen én zelf leerling in onze academie. Suggesties, vragen, … M.b.t. de opdracht van de ACADEMIERAAD mogen steeds aan hem worden gesteld: peter.vandenbroeck@academiehamme.be.

De raad is verder samengesteld uit:

  • 11 politiek gemandateerden
  • 1 vertegenwoordigers cultuurraad
  • 3 ouders
  • 8 volwassen leerlingen
  • 1 leerkracht
  • 1 deskundige (kunst)onderwijs 

SAMENSTELLING ACADEMIERAAD 2019-2025

 
Leden
Effectief
Plaatsvervangend
Voorzitter Peter Van den Broeck (ouder en volwassen leerling)    
Afgevaardigden politieke fracties
   
CD&V Freddy Huylebroeck x  
  Danny Poppe x  
  Jean Berckmoes x  
  Heidi Thierens x  
NVA Jan Laceur x  
  Marleen Van Lysebetten x  
Vooruit Nicole Vercauteren x  
  Jeroen Van Goethem   x
Open VLD Frank Van Erum x  
Vlaams Belang Leo Van der Vorst x  
Groen Peggy Geerinckx x  
Andere
   
Vertegenwoordiger cultuurraad (2) René Van Puyenbroeck x  
  Lutgarde Bogaert   x
 Ouders (3) Luc Van Hecke (muziek) x  
  Tineke Van Bossche (muziek)   x
  Jan Van Mieghem (muziek) x  
  Peggy Windey (muziek) x  
  Anneleen De Craene  (woord)   x
Volwassen leerlingen (8) Pauline Van Beneden (muziek) x  
  Robert (Bob) Desmet (beeld) x  
  Machteld Van den Bogaerd (beeld) x  
  Claudine Dierickx (beeld) x  
  Patrick Weemaes (muziek) x  
  Kelly De Rechter (muziek) x  
  Petra Deck (muziek) x  
  Stijn Goris (muziek) x  
Leerkrachten (1) Eddy Flecijn (muziek) x  
Deskundige onderwijs (1) Marie-Ange De Cuypere (directeur sec. ond.) x  
Ambtshalve lid   
Schepen kunstonderwijs Luk De Mey x  
Directeur MWD Raf Vandermeulen x  
Directeur BK Wim Smet x  
Secretariaat   
Medewerker secretariaat Lina Dierickx x  

Deel deze pagina