Inspraakbeleid

Conform art.111 van het decreet betreffende het deeltijds kunstonderwijs van 9 maart 2018 organiseren we ons formeel inspraakbeleid via de ACADEMIERAAD.

Het decretale doel is inspraak organiseren rond de afstemming van het opleidingsaanbod en de werking van de academie op haar lokale culturele omgeving, in het bijzonder de amateurkunstenbeoefening. Daarnaast heeft de ACADEMIERAAD als bijkomende opdracht het gemeentebestuur (schepen voor kunstonderwijs, college van burgemeester en schepenen, gemeenteraad) te adviseren over het algemene beleid van de academie, met het oog op een duurzaam en kwaliteitsvol kunstonderwijs.

De ACADEMIERAAD kan een ondersteunende rol vervullen bij het realiseren van grootse projecten (opendeurdag, musical, feestzittingen, …)  

Samenstelling

Voorzitter is Peter Van den Broeck, ouder van 3 leerlingen én zelf leerling in onze academie. Suggesties, vragen, … M.b.t. de opdracht van de ACADEMIERAAD mogen steeds aan hem worden gesteld: peter.vandenbroeck@academiehamme.be.

De raad is verder samengesteld uit:

  • 11 politiek gemandateerden
  • 1 vertegenwoordiger cultuurraad
  • 3 ouders
  • 4 volwassen leerlingen
  • 2 leerkrachten
  • 1 deskundige (kunst)onderwijs 

De huidige samenstelling van de ACADEMIERAAD vind je terug in dit document. Je kan dit document ook terugvinden in het menu rechts ('Samenstelling Academieraad')

Deel deze pagina