HERFSTVAKANTIE Maandag 29 oktober tot en met zondag 4 november 2018
WAPENSTILSTAND Zondag 11 november 2018
PEDAGOGISCHE STUDIEDAG Woensdag 12 december 2018
KERSTVAKANTIE

Maandag 24 december 2018 t.e.m. zondag 6 januari 2019

PEDAGOGISCHE STUDIEDAG

Vrijdag 1 maart 2019

KROKUSVAKANTIE Maandag 4 maart t.e.m. zondag 10 maart 2019
PAASVAKANTIE Maandag 8 april t.e.m. maandag 22 april 2019 (Paasmaandag)
DAG VAN DE ARBEID Woensdag 1 mei 2019
O.L.H. HEMELVAART Donderdag 30 mei 2019
FACULTATIEVE VERLOFDAG
Vrijdag 31 mei 2019 & zaterdag 1 juni 2019
PINKSTEREN Zondag 9 juni 2019
PINKSTERMAANDAG Maandag 10 juni 2019
ZOMERVAKANTIE Maandag 1 juli t.e.m. zaterdag 31 augustus 2019

Deel deze pagina